Spring til indhold

Adjektiver bøjning: En grundig forklaring

 • af

Hvad er adjektiver?

Adjektiver er en type ord i det danske sprog, der bruges til at beskrive eller modificere substantiver. De tilføjer information om kendetegn, egenskaber eller tilstande af det substantiv, de beskriver. Adjektiver kan variere i form afhængigt af køn, tal og gradbøjning.

Definition af adjektiver

Adjektiver er ord, der bruges til at beskrive eller modificere substantiver. De kan beskrive egenskaber, kendetegn eller tilstande af det substantiv, de beskriver. Adjektiver kan variere i form afhængigt af køn, tal og gradbøjning.

Eksempler på adjektiver

Nogle eksempler på adjektiver inkluderer:

 • Smuk
 • Hurtig
 • Stor
 • Grøn
 • Interessant

Bøjning af adjektiver

Adjektiver kan bøjes i form afhængigt af køn, tal og gradbøjning. Dette betyder, at adjektiver ændrer form for at matche det substantiv, de beskriver, og for at angive forskellige grader af sammenligning.

Adjektivers køn og tal

Adjektiver kan have forskellig form afhængigt af substantivets køn og tal. I dansk er der tre køn: hankøn, hunkøn og intetkøn. Adjektiver kan have forskellig form i ental og flertal.

Adjektivers grundform og komparation

Adjektiver har en grundform, som bruges i neutrum ental. Denne grundform ændres for at matche substantivets køn og tal. Derudover kan adjektiver også have forskellige grader af sammenligning: positiv, komparativ og superlativ.

Bøjning af adjektiver efter genus

Adjektiver bøjes også efter genus, hvilket betyder, at de ændrer form afhængigt af substantivets genus. Der er to genuser i dansk: fælleskøn og intetkøn. Adjektiver kan have forskellig form i forhold til substantivets genus.

Regelmæssig bøjning af adjektiver

Regelmæssig bøjning af adjektiver følger bestemte mønstre og regler. Her er nogle eksempler på regelmæssig bøjning af adjektiver:

Bøjning af adjektiver i ental

I ental ændres adjektiverne afhængigt af substantivets køn og genus. Her er nogle eksempler:

 • En smuk kvinde
 • Et smukt hus
 • En stor bil
 • Et stort træ

Bøjning af adjektiver i flertal

I flertal ændres adjektiverne også afhængigt af substantivets køn og genus. Her er nogle eksempler:

 • Smukke kvinder
 • Smukke huse
 • Store biler
 • Store træer

Uregelmæssig bøjning af adjektiver

Nogle adjektiver følger ikke de regelmæssige bøjningsmønstre og har deres egne specifikke former. Her er nogle eksempler på uregelmæssig bøjning af adjektiver:

Uregelmæssige adjektiver i ental

Nogle adjektiver ændrer form i ental på en uregelmæssig måde. Her er nogle eksempler:

 • En god mand
 • Et godt barn
 • En lille pige
 • Et lille hus

Uregelmæssige adjektiver i flertal

Nogle adjektiver ændrer form i flertal på en uregelmæssig måde. Her er nogle eksempler:

 • Gode mænd
 • Gode børn
 • Små piger
 • Små huse

Sammenligningsformer af adjektiver

Adjektiver kan have forskellige grader af sammenligning: positiv, komparativ og superlativ. Disse grader bruges til at sammenligne substantiver med hinanden.

Positiv grad af adjektiver

Positiv grad af adjektiver bruges til at beskrive substantiver uden sammenligning. Denne form bruges til at angive en simpel egenskab eller tilstand.

Komparativ grad af adjektiver

Komparativ grad af adjektiver bruges til at sammenligne to substantiver med hinanden. Denne form bruges til at angive en højere eller lavere grad af en egenskab eller tilstand.

Superlativ grad af adjektiver

Superlativ grad af adjektiver bruges til at sammenligne tre eller flere substantiver med hinanden. Denne form bruges til at angive den højeste eller laveste grad af en egenskab eller tilstand.

Adjektiver og køn

Adjektiver kan ændre form afhængigt af substantivets køn. Dette betyder, at adjektiver kan have forskellig form, når de beskriver hankøn, hunkøn eller intetkøn substantiver.

Bøjning af adjektiver efter køn

Adjektiver bøjes efter substantivets køn. Her er nogle eksempler på bøjning af adjektiver efter køn:

 • En smuk kvinde
 • Et smukt hus
 • Et stort træ

Undtagelser og særtilfælde

Der er nogle undtagelser og særtilfælde, hvor adjektiver ikke følger de normale bøjningsregler. Disse undtagelser kan variere i form afhængigt af substantivets køn og genus.

Adjektiver og substantiver

Adjektiver kan bruges sammen med substantiver til at beskrive eller modificere dem. Der er nogle regler for, hvordan adjektiver placeres i forhold til substantiver, samt hvordan de skal være i overensstemmelse med substantivets køn og tal.

Adjektivers placering i forhold til substantiver

Normalt placeres adjektiver før substantiver i dansk. Her er nogle eksempler:

 • En stor bil
 • Et smukt hus
 • Nogle grønne træer

Agreement mellem adjektiver og substantiver

Adjektiver skal være i overensstemmelse med substantivets køn og tal. Dette betyder, at adjektiver ændrer form for at matche substantivets køn og tal.

Adjektiver i sætningskonstruktioner

Adjektiver kan også bruges i forskellige sætningskonstruktioner for at beskrive substantiver på forskellige måder.

Adjektiver som prædikativ

Adjektiver kan bruges som prædikativ i en sætning for at beskrive en egenskab eller tilstand af subjektet. Her er et eksempel:

Hun er smuk.

Adjektiver som attribut

Adjektiver kan også bruges som attribut i en sætning for at beskrive et substantiv. Her er et eksempel:

Den store bil kører hurtigt.

Adjektiver og gradbøjning

Adjektiver kan også bøjes i forskellige grader for at angive forskellige niveauer af en egenskab eller tilstand.

Regelmæssig gradbøjning af adjektiver

Regelmæssig gradbøjning af adjektiver følger bestemte mønstre og regler. Her er nogle eksempler:

Uregelmæssig gradbøjning af adjektiver

Nogle adjektiver har uregelmæssig gradbøjning og følger ikke de normale mønstre og regler. Her er nogle eksempler:

Adjektiver og komparation

Adjektiver kan sammenlignes ved brug af forskellige metoder, herunder brugen af “mere” og “mest” samt brugen af endelser.

Sammenligning af adjektiver ved brug af “mere” og “mest”

Nogle adjektiver sammenlignes ved at tilføje “mere” eller “mest” foran adjektivet. Her er et eksempel:

Hun er mere intelligent end ham.

Sammenligning af adjektiver ved brug af endelser

Nogle adjektiver sammenlignes ved at tilføje endelser til adjektivet. Her er et eksempel:

Han er højere end mig.

Eksempler på adjektiver bøjning

Her er nogle eksempler på bøjning af adjektiver:

Afsluttende bemærkninger

I denne artikel har vi gennemgået en grundig forklaring af adjektiver bøjning. Vi har diskuteret definitionen af adjektiver, eksempler på adjektiver, bøjning af adjektiver efter køn, tal og gradbøjning, samt regelmæssig og uregelmæssig bøjning af adjektiver. Vi har også set på sammenligningsformer af adjektiver, adjektiver og køn, adjektiver og substantiver, adjektiver i sætningskonstruktioner, adjektiver og gradbøjning, samt adjektiver og komparation. Vi håber, at denne artikel har givet dig en god forståelse af adjektiver bøjning i dansk sprog.