Spring til indhold

Definitivt: En Dybdegående Forklaring og Informationsartikel

 • af

Hvad betyder “definitivt”?

“Definitivt” er et dansk adverbium, der bruges til at udtrykke en absolut eller endelig handling, beslutning eller udtalelse. Det er et ord, der bruges til at understrege sikkerhed eller fasthed i en given situation. Når noget er “definitivt”, er der ingen tvivl eller usikkerhed om det.

Hvordan bruges “definitivt” i daglig tale?

I daglig tale bruges “definitivt” ofte til at bekræfte eller understrege en udtalelse eller beslutning. Det bruges også til at afvise alternative muligheder eller tvivl. For eksempel:

 • “Jeg vil definitivt deltage i festen i morgen.”
 • “Det er definitivt den bedste film, jeg nogensinde har set.”
 • “Vi skal definitivt tage afsted nu, ellers misser vi toget.”

Her bruges “definitivt” til at udtrykke sikkerhed, overbevisning og fasthed i udsagnene.

Betydningen af “definitivt” i forskellige sammenhænge

“Definitivt” kan have forskellige betydninger afhængigt af sammenhængen, det bruges i. Det kan bruges til at angive en endelig beslutning, en udtalelse uden tvivl, eller noget, der er uomtvisteligt. Det kan også bruges til at angive noget, der er uigenkaldeligt eller permanent. I nogle tilfælde kan det også bruges til at understrege noget, der er ekstremt eller ekstraordinært.

Etymologi og oprindelse af “definitivt”

Historisk brug af “definitivt”

Ordet “definitivt” har sin oprindelse i det latinske ord “definitivus”, der betyder “afgrænset” eller “endelig”. Det blev først brugt i dansk sprog i slutningen af 1700-tallet og har siden da været en del af det danske sprog.

Ordets oprindelse og udvikling

Ordet “definitivt” er dannet af det danske adjektiv “definitiv”, der betyder “endelig” eller “afgørende”. Det er afledt af det latinske ord “definitivus”. Ordet har bevaret sin betydning og brug gennem årene og er stadig en vigtig del af det danske sprog i dag.

Grammatisk analyse af “definitivt”

Ordets bøjning og syntaks

“Definitivt” er et adverbium, der ikke bøjes i dansk. Det forbliver det samme uanset køn, tal eller tid. Det placeres normalt før det verbum, det beskriver, men kan også placeres efter.

Sammenligning med andre relaterede ord

Der er flere relaterede ord til “definitivt” på dansk, der deler lignende betydning eller funktion. Nogle af disse ord inkluderer:

 • Endeligt
 • Uigenkaldeligt
 • Afgjort
 • Bestemt

Disse ord kan bruges som synonymer til “definitivt” i forskellige sammenhænge.

Eksempler på brugen af “definitivt”

Eksempler fra litteratur og skriftlige kilder

Her er nogle eksempler på, hvordan “definitivt” kan bruges i litteratur og skriftlige kilder:

 • “Hun var definitivt den bedste kandidat til jobbet.”
 • “Efter grundig overvejelse besluttede han definitivt at gå på pension.”
 • “Det er definitivt et af de mest spændende kapitler i bogen.”

Eksempler fra mundtlig kommunikation

I mundtlig kommunikation kan “definitivt” bruges på følgende måder:

 • “Jeg er definitivt med til festen i aften.”
 • “Det er definitivt den bedste film, jeg nogensinde har set.”
 • “Vi skal definitivt handle nu, ellers når vi ikke frem til tiden.”

Den kulturelle betydning af “definitivt”

Referencer til “definitivt” i populærkultur

“Definitivt” kan også have en kulturel betydning og refereres til i populærkultur. Det kan bruges til at beskrive noget, der er ikonisk eller uundgåeligt. Det kan også bruges til at beskrive noget, der er blevet en del af den fælles viden eller erfaring.

Samfundsmæssige og filosofiske perspektiver på “definitivt”

“Definitivt” kan også have samfundsmæssige og filosofiske perspektiver. Det kan bruges til at diskutere spørgsmål om sandhed, viden og overbevisning. Det kan også bruges til at diskutere spørgsmål om identitet og eksistens. I disse sammenhænge kan “definitivt” være et centralt begreb i filosofiske og sociologiske diskussioner.

Relaterede begreber og synonymer til “definitivt”

Ord med lignende betydning

Der er flere ord med lignende betydning som “definitivt”. Nogle af disse ord inkluderer:

 • Endeligt
 • Uigenkaldeligt
 • Afgjort
 • Bestemt

Alternativer til “definitivt” i forskellige kontekster

I forskellige kontekster kan der være alternative udtryk eller ord, der kan bruges i stedet for “definitivt”. Det kan afhænge af den præcise betydning eller nuance, der ønskes at blive udtrykt. Nogle mulige alternativer kan være:

 • Sikkert
 • Utvivlsomt
 • Ufravigeligt
 • Utvetydigt

Brugen af “definitivt” i forskellige fagområder

“Definitivt” i naturvidenskab og teknologi

I naturvidenskab og teknologi kan “definitivt” bruges til at beskrive noget, der er fastlagt eller afgørende. Det kan bruges til at angive en endelig konklusion eller resultat baseret på videnskabelig forskning eller teknologiske fremskridt.

“Definitivt” i kunst og kreativitet

I kunst og kreativitet kan “definitivt” bruges til at beskrive noget, der er fuldstændigt eller afsluttet. Det kan bruges til at angive en endelig udgave af en kunstværk eller et projekt.

Opsummering af “definitivt”

De vigtigste punkter vedrørende “definitivt”

– “Definitivt” er et dansk adverbium, der bruges til at udtrykke en absolut eller endelig handling, beslutning eller udtalelse.

– Det bruges til at understrege sikkerhed eller fasthed i en given situation.

– Det kan have forskellige betydninger afhængigt af sammenhængen, det bruges i.

– Det er dannet af det danske adjektiv “definitiv”, der betyder “endelig” eller “afgørende”.

– Det bøjes ikke i dansk og placeres normalt før det verbum, det beskriver.

En refleksion over ordets betydning og anvendelse

“Definitivt” er et ord, der bruges til at skabe klarhed og sikkerhed i vores udtalelser og beslutninger. Det er et ord, der hjælper os med at udtrykke vores overbevisninger og stå fast på vores valg. Det er et ord, der giver os mulighed for at være sikre på noget og handle i overensstemmelse hermed. I vores daglige kommunikation er det vigtigt at bruge ordet “definitivt” med omhu og præcision for at undgå misforståelser og tvetydighed.