Spring til indhold

Hvad er et batteri?

 • af

Introduktion til batterier

Et batteri er en enhed, der lagrer og frigiver elektrisk energi. Det er en vigtig komponent i mange elektroniske enheder og transportmidler. Batterier findes i forskellige former og størrelser og bruges til at levere strøm til alt fra små elektroniske apparater som fjernbetjeninger til store køretøjer som biler og fly.

Hvad er formålet med et batteri?

Formålet med et batteri er at levere strøm til elektroniske enheder eller køretøjer, når der ikke er adgang til en ekstern strømkilde. Batterier gør det muligt for enheder at fungere uafhængigt af stikkontakter eller kabler.

Hvordan fungerer et batteri?

Et batteri består af en eller flere celler, der indeholder kemiske stoffer, der kan producere elektrisk energi gennem en kemisk reaktion. Når batteriet er forbundet til en elektrisk kreds, begynder den kemiske reaktion at frigive elektroner, der skaber en elektrisk strøm, som kan bruges til at drive enheden eller køretøjet.

De forskellige typer batterier

Primære batterier

Hvad er primære batterier?

Primære batterier er engangsbrugte batterier, der ikke kan genoplades. Når energien i et primært batteri er opbrugt, skal det smides væk og erstattes med et nyt batteri.

Hvordan virker primære batterier?

Primære batterier fungerer ved at have to elektroder, en positiv og en negativ, adskilt af et elektrolytisk materiale. Når batteriet er forbundet til en kreds, frigiver den kemiske reaktion elektroner fra den negative elektrode til den positive elektrode, hvilket skaber en elektrisk strøm.

Sekundære batterier

Hvad er sekundære batterier?

Sekundære batterier er genopladelige batterier, der kan genbruges flere gange. Når energien i et sekundært batteri er opbrugt, kan det genoplades ved at tilføre elektrisk energi til batteriet.

Hvordan virker sekundære batterier?

Sekundære batterier fungerer på samme måde som primære batterier, men de indeholder materialer, der kan gendannes ved at tilføre elektrisk energi til batteriet. Når batteriet oplades, flyttes elektronerne tilbage til den negative elektrode, hvilket gør batteriet klar til at levere strøm igen.

Populære anvendelser af batterier

Batterier i elektroniske enheder

Hvordan bruges batterier i elektroniske enheder?

Batterier bruges i elektroniske enheder som fjernbetjeninger, mobiltelefoner, bærbare computere og mange andre apparater. De giver strøm til enhederne, så de kan fungere uden behov for en konstant strømkilde.

Hvilke typer batterier anvendes i elektroniske enheder?

I elektroniske enheder bruges primært batterier som alkaline batterier, lithium-ion batterier og nikkel-metalhydrid batterier. Disse batterier er kendt for deres langvarige strømlevering og høje energitæthed.

Batterier i transportmidler

Hvordan bruges batterier i transportmidler?

Batterier bruges i transportmidler som biler, motorcykler og fly til at levere strøm til køretøjets elektriske systemer, såsom startmotoren, belysning og elektroniske kontrolenheder.

Hvilke typer batterier anvendes i transportmidler?

I transportmidler bruges ofte blysyrebatterier, lithium-ion batterier og brændselscellebatterier. Disse batterier er designet til at levere den nødvendige strøm til at drive store køretøjer over lange afstande.

Fordele og ulemper ved batterier

Fordele ved batterier

 • Batterier giver mulighed for trådløs og bærbar strømforsyning
 • De er nemme at bruge og udskifte
 • Batterier kan lagre energi til senere brug
 • De er miljøvenlige, hvis de bortskaffes korrekt

Ulemper ved batterier

 • Batterier har en begrænset levetid og skal udskiftes regelmæssigt
 • Nogle batterier kan være giftige og skadelige for miljøet, hvis de ikke bortskaffes korrekt
 • Batterier kan være dyre at købe, især genopladelige batterier
 • Nogle batterier kan være brandfarlige og kræver særlig opmærksomhed ved brug og opbevaring

Sådan forlænger du batterilevetiden

Tips til at forlænge batterilevetiden

 • Sluk for ubrugte enheder eller skru ned for lysstyrken på skærmen
 • Undgå ekstreme temperaturer, da de kan påvirke batteriets ydeevne
 • Afbryd unødvendige baggrundsprocesser og apps på elektroniske enheder
 • Oplad genopladelige batterier korrekt og undgå overopladning eller dyb afladning

Sikkerhed og miljømæssige hensyn

Hvordan skal batterier bortskaffes korrekt?

Batterier skal bortskaffes korrekt for at undgå forurening og skade på miljøet. De fleste lande har specifikke regler og indsamlingssystemer for batteriaffald, så det kan genbruges eller behandles på en sikker måde.

Hvordan undgår man farer ved batterier?

For at undgå farer ved batterier er det vigtigt at følge producentens anvisninger for korrekt brug og opbevaring. Undgå at udsætte batterier for ekstreme temperaturer, undgå kortslutning af batterikontakter og vær forsigtig med batterier, der viser tegn på skader eller lækage.

Opsummering

Et batteri er en enhed, der lagrer og frigiver elektrisk energi. Det findes i forskellige typer, herunder primære batterier, der er engangsbrugte, og sekundære batterier, der kan genoplades. Batterier bruges i mange elektroniske enheder og transportmidler og har både fordele og ulemper. For at forlænge batterilevetiden er det vigtigt at følge nogle enkle tips, og for at sikre sikkerhed og beskytte miljøet skal batterier bortskaffes korrekt.

Referencer

1. Battery University – www.batteryuniversity.com

2. Energistyrelsen – www.ens.dk