Spring til indhold

Litterære: En omfattende forklaring og information

  • af

Hvad betyder ‘litterære’?

Ordet ‘litterære’ er et adjektiv, der stammer fra det danske ord ‘litteratur’. Det refererer til alt, der har med litteratur at gøre, herunder skriftlige værker, genrer, perioder, analyseteknikker, forfattere og meget mere. Det er et bredt begreb, der dækker mange aspekter af skriftlig kunst og kreativitet.

Litterære genrer

1. Romaner og noveller

Romaner og noveller er to af de mest populære litterære genrer. En roman er en længere fortælling, der ofte fokuserer på karakterudvikling og komplekse plot. En novelle er derimod en kortere fortælling, der typisk fokuserer på et enkelt tema eller øjeblik.

2. Digte og lyrik

Digte og lyrik er genrer, der fokuserer på poesi og rytme. Digte kan være både kortere og længere og bruger ofte billedsprog og symbolske udtryk for at formidle følelser og tanker. Lyrik er en bredere betegnelse, der dækker alle former for poesi.

3. Drama og teater

Drama og teater er genrer, der fokuserer på skuespil og scenekunst. Dramaer er skrevet som manuskripter og opføres ofte på teatre. Teater er den fysiske opførelse af disse dramaer, hvor skuespillere bringer teksten til live.

Litterære perioder

1. Klassicisme

Klassicisme var en litterær periode, der opstod i det 17. og 18. århundrede. Den blev kendetegnet ved en tilbagevenden til de klassiske græske og romerske idealer, hvor orden, balance og harmoni var centrale elementer.

2. Romantik

Romantik var en litterær periode, der opstod i det 18. og 19. århundrede. Den fokuserede på følelser, fantasi og naturen som en kilde til inspiration. Romantiske værker var ofte ekspressive og drømmende.

3. Realisme

Realisme var en litterær periode, der opstod i det 19. århundrede. Den stræbte efter at skildre virkeligheden nøjagtigt og objektivt. Realistiske værker fokuserede ofte på samfundets problemer og sociale uretfærdigheder.

4. Modernisme

Modernisme var en litterær periode, der opstod i det 20. århundrede. Den brød med traditionelle litterære konventioner og eksperimenterede med nye former og stilarter. Modernistiske værker var ofte komplekse og udfordrende.

Litterære bevægelser

1. Symbolisme

Symbolisme var en litterær bevægelse, der opstod i det 19. århundrede. Den fokuserede på brugen af symbolske billeder og metaforer til at formidle dybere betydninger og følelser.

2. Eksistentialisme

Eksistentialisme var en litterær bevægelse, der opstod i det 20. århundrede. Den eksperimenterede med filosofiske spørgsmål om eksistens, frihed og meningen med livet.

3. Postmodernisme

Postmodernisme var en litterær bevægelse, der opstod i det 20. århundrede. Den udfordrede traditionelle fortællinger og eksperimenterede med forskellige narrativer og perspektiver.

Litterære analyseteknikker

1. Tematisk analyse

Tematisk analyse er en metode til at analysere et litterært værk ved at fokusere på de centrale temaer og budskaber. Det indebærer at identificere og fortolke de overordnede ideer, der løber gennem værket.

2. Stilistisk analyse

Stilistisk analyse er en metode til at analysere et litterært værk ved at undersøge forfatterens sprogbrug, stil og retoriske teknikker. Det indebærer at identificere og fortolke de stilistiske valg, der er foretaget for at skabe en bestemt effekt.

3. Strukturanalyse

Strukturanalyse er en metode til at analysere et litterært værk ved at undersøge dets opbygning og komposition. Det indebærer at identificere og fortolke den overordnede struktur, plot og narrative teknikker.

Litterære kritikere og teoretikere

1. Roland Barthes

Roland Barthes var en fransk litteraturkritiker og teoretiker. Han er kendt for sine bidrag til semiotikken og strukturalismen, hvor han analyserede betydningen af ​​tegn og symboler i litterære tekster.

2. Jacques Derrida

Jacques Derrida var en fransk filosof og litteraturteoretiker. Han er kendt for sin udvikling af dekonstruktionsteorien, hvor han undersøgte betydningen af ​​modsætninger og modsætninger i litterære tekster.

3. Julia Kristeva

Julia Kristeva er en bulgarsk-fransk forfatter og teoretiker. Hun er kendt for sine bidrag til psykoanalysen og feminisme, hvor hun analyserede betydningen af ​​sprog og køn i litterære tekster.

Litterære priser og anerkendelser

1. Nobelprisen i litteratur

Nobelprisen i litteratur er en prestigefyldt pris, der gives årligt til en forfatter, der har skrevet et fremragende litterært værk. Prisen anerkender forfatterens bidrag til litteraturen og deres indflydelse på samfundet.

2. Man Booker-prisen

Man Booker-prisen er en litterær pris, der gives årligt til en forfatter af en roman skrevet på engelsk. Prisen anerkender forfatterens originalitet og kreativitet i deres værk.

3. The Pulitzer Prize

The Pulitzer Prize er en amerikansk litterær pris, der gives årligt inden for forskellige kategorier, herunder skønlitteratur, poesi og drama. Prisen anerkender forfatterens dygtighed og kvalitet i deres værk.

Litterære begreber og terminologi

1. Metafor

En metafor er en retorisk figur, der bruger en sammenligning mellem to forskellige ting for at skabe en ny betydning eller forståelse. Det er en måde at beskrive noget ved hjælp af billeder eller ord, der normalt ikke er forbundet med det.

2. Ironi

Ironi er en retorisk figur, der bruger modsætninger eller kontraster til at skabe en humoristisk eller sarkastisk effekt. Det er en måde at udtrykke noget, der er det modsatte af det, der faktisk menes.

3. Allegori

En allegori er en litterær teknik, der bruger symbolske figurer, begivenheder eller billeder til at repræsentere en dybere betydning eller ide. Det er en måde at fortælle en historie, der har en underliggende moralsk eller filosofisk betydning.

Litterære værker og forfattere

1. William Shakespeare

William Shakespeare var en engelsk forfatter, der anses for at være en af de største dramatikere og digtere i historien. Han skrev en række klassiske værker, herunder ‘Romeo og Julie’, ‘Hamlet’ og ‘Macbeth’.

2. Jane Austen

Jane Austen var en engelsk forfatter, der er kendt for sine romantiske romaner. Hendes mest berømte værker inkluderer ‘Stolthed og fordom’, ‘Fornuft og følelse’ og ‘Emma’.

3. Fyodor Dostoevsky

Fyodor Dostoevsky var en russisk forfatter, der er kendt for sine psykologiske romaner. Hans mest berømte værker inkluderer ‘Forbrydelse og straf’, ‘Brødrene Karamazov’ og ‘Idioten’.

Litterære tidsskrifter og magasiner

1. The Paris Review

The Paris Review er et amerikansk litterært tidsskrift, der blev grundlagt i 1953. Det udgiver fiktion, poesi, essays og interviews med kendte forfattere og digtere.

2. Granta

Granta er et britisk litterært tidsskrift, der blev grundlagt i 1889. Det udgiver skønlitteratur, reportager og essays fra både etablerede og nye forfattere.

3. Poetry Magazine

Poetry Magazine er et amerikansk litterært tidsskrift, der blev grundlagt i 1912. Det udgiver poesi fra forskellige tidsperioder og kulturer og er en af de ældste og mest respekterede poesitidsskrifter i verden.

Den litterære kanon

Hvad er den litterære kanon?

Den litterære kanon refererer til en samling af værker, der anses for at være de mest betydningsfulde og indflydelsesrige inden for litteraturen. Disse værker er ofte anerkendt som klassikere og er blevet studeret og analyseret af generationer af læsere og akademikere.

De mest indflydelsesrige værker i den litterære kanon

Nogle af de mest indflydelsesrige værker i den litterære kanon inkluderer William Shakespeares ‘Hamlet’, Fyodor Dostoevskys ‘Forbrydelse og straf’, Jane Austens ‘Stolthed og fordom’ og Virginia Woolfs ‘Mrs. Dalloway’. Disse værker har haft en stor indflydelse på litteraturen og har bidraget til at forme den moderne litteratur.

Litterære begivenheder og festivaler

1. Hay Festival

Hay Festival er en årlig litterær festival, der finder sted i Hay-on-Wye, Wales. Festivalen tiltrækker forfattere, digtere og intellektuelle fra hele verden og byder på diskussioner, foredrag og litterære arrangementer.

2. Edinburgh International Book Festival

Edinburgh International Book Festival er en årlig litterær festival, der finder sted i Edinburgh, Skotland. Festivalen præsenterer et bredt udvalg af forfattere og litterære arrangementer og tiltrækker et internationalt publikum.

3. Berlin International Literature Festival

Berlin International Literature Festival er en årlig litterær festival, der finder sted i Berlin, Tyskland. Festivalen fejrer international litteratur og præsenterer forfattere og digtere fra hele verden.

Litterære ressourcer og biblioteker

1. Det Kongelige Bibliotek

Det Kongelige Bibliotek er Danmarks nationalbibliotek og er hjemsted for en omfattende samling af danske og udenlandske litterære værker. Biblioteket tilbyder adgang til bøger, tidsskrifter, aviser og digitale ressourcer.

2. British Library

British Library er Storbritanniens nationalbibliotek og er en af verdens største biblioteker. Det indeholder millioner af litterære værker og er en vigtig ressource for forskere og læsere.

3. Library of Congress

Library of Congress er det nationale bibliotek i USA og er hjemsted for en af verdens største samlinger af litteratur og kulturelle artefakter. Biblioteket tilbyder adgang til millioner af bøger, manuskripter og fotografier.