Registreringsafgift 2022 elbiler: Få det fulde overblik over afgiften

Den 1. januar 2022 blev registreringsafgiften for elbiler ændret. AutoOffer giver dig her det fulde overblik over, hvor meget du fremadrettet skal betale i afgift på din nye elbil.

Klimaaftalen 2020 - Grøn omstilling af vejtransporten

 

D. 4 december 2020 indgik Regeringen sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti samt Enhedslisten en ny klimaaftale for vejtransport, der skulle øge antallet af nul-og lavemmissionsbiler på de danske veje.

 

Med Klimaaftalen blev der foretages en omlægning af bilafgifterne, så registreringsafgiften fremover ville være baseret på bilens værdi samt CO2-udledning samtidig med, at ejerafgiften og udligningsafgiften ville blive forhøjet. Dette skulle medvirke til, at de mest CO2-udledende biler (benzin- samt dieselbiler) ville blive udskiftet med grønnere biler. For at det ikke skulle blive uhensigtsmæssigt dyrt for en almindelig familie at foretage skiftet, afsatte man 2,5 mia. kroner fra det grønne råderum til at finansiere aftalen. 

 

Hvad er målet for Klimaaftalen 2020?

Målet er, at der skal være 775.000 grønne biler i 2030, hvoraf 10 procent skal være plugin-hybrid biler, mens resten skal være rene elbiler.

 

Salget at de grønne biler er gået bedre end forventet, og da vi nåede årsskiftet var der hele 66.600 elbiler og 77.900 plug-in hybrid biler på vejene. Der er dermed stadig et godt stykke til vi når målet for elbiler, mens målet for plug-in hybrid bilerne allerede er nået. Flere af partierne, som indgik den oprindelige aftale, har derfor åbnet op for en revidering af aftalen, med henblik på at få folk til at springe plug-in hybrid bilen over, og gå direkte til en fuld elektrisk bil. 

 

AutoOffer følger selvfølgelig udviklingen og hvis du vil holdes opdateret kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev her. 

 


 

Skal jeg betale afgift på elbiler i 2022?

 

Elbilsejere skal betale registreringsafgift ligesom alle andre bilejere. Forskellen er dog, at du bliver belønnet for at have valgt en grøn bil, og får dermed rabatter og fradrag så du slipper billigere. Disse fradrag og rabatter er en del af den nye grønne vejtransport aftale fra 2020. 

 

Men hvad får jeg i rabat og fradrag på en ny elbil i 2022?

 

 

Sådan beregnet registreringsafgiften for elbiler i 2022

 

For elbiler beregnes afgiften først efter de almindelige regler for personbiler, hvorefter man fratrækker rabatter og fradrag. Inden man beregner registreringsafgiften for en elbil reduceres elbilens afgiftspligtige værdi med batterifradraget. 

 

 

Batteri fradrag i registreringsafgiften 2022

Elbiler får  et særligt batterifradrag, som trækkes fra bilens afgiftpligtige værdi. I 2022 er fradraget på 1.300 kr. pr. kWh i batteriet. Fradraget stopper dog ved 45 kWh hvilket betyder, at en elbil maksimalt kan få et batteri fradrag på 58.500 kr. 

 

Batterifradraget nedskrives årligt: 

  • I 2021 fik man 1.700 kr. pr. kWh
  • I 2022 får man 1.300 kr. pr. kWh
  • I 2023 får man 900 kr. pr. kWh
  • I 2024 får man 500 kr. pr. kWh
  • I 2025 bortfalder fradraget

 

Nu er vi klar til at finde ud af hvad den beregende registreringsafgift er - men hvordan er det nu lige at registreringsafgiften beregnes for personbiler i 2022?

 

 

Beregning af registreringsafgift for personbiler 2022

 

Af bilens afgiftspligtige værdi skal man betale: 

  • 25 procent i afgift op til de første 65.800 kr. af elbilens værdi
  • 85 procent op til 204.600 kr.
  • og 150 procent af resten 

 

 

Indfasning i registreringsafgiften for elbiler 

Med ovenstående beregning for registreringsafgiften får man beløbet for en personbil med 100% afgift. Dette beløb fratrækkes efterfølgende bundfradraget, som alle personbiler får på 21.900 kr. Elbiler får en særlig rabat på registreringsafgiften over en længere årrække, og du skal i 2022 dermed kun betale 40% af den beregnede registreringsafgift. Du får altså en rabat på 60%. Den høje rabat på registreringsafgiften løber frem til 2025, hvorefter afgiften indfases løbende. Registreringsafgiften vil være fuld indfaset i 2035 hvorefter elbiler betaler 100% afgift. 

 

Fra registreringsafgiften skal trækkes et specielt bundfradrag, som kun gælder for elbiler.

 

 

Elbils bundfradrag i registreringsafgiften 2022

Ud over rabatten i registreringsafgiften får elbiler også et højt bundfradrag, som nedskrives årligt. Bundfradraget udgjorde i 2020, 170.000 kr. og er faldet til 167.500 kr. i 2022. 

 

Når du har fratrukket bundfradraget fra den beregnede registreringsafgift har du den endelige totale registreringsafgift, og på grund af fradragenes størrelse vil mange elbiler have en afgift på 0 kr. 

 


 

Beregning af elbilens registreringsafgift  

 

For at give dig et overblik over hvordan afgiften på elbiler beregnes i 2022 - og hvordan afgiften kan lande på 0 kr. -  har vi lavet tre regneeksempel til dig på tre forskellige prisklasser 

 

Elbil 1: 350.000 kr. inkl. moms ekskl. afgift med batterikapacitet på 45 kWh.

Elbil 2: 450.000 kr. inkl. moms ekskl. afgift med batterikapacitet på 45 kWh.

Elbil 3: 550.000 kr. inkl. moms ekskl. afgift med batterikapacitet på 45 kWh.

  

   Elbil 1 Elbil 2 Elbil 3
Bilens afgiftspligtige værdi inkl. moms 350.000 kr.  450.000 kr.

550.000 kr.

- Batterifradrag (1.300 kr. x 45 kWh) 58.500 kr.  58.500 kr.  58.500 kr. 
PRIS EFTER FRADRAG 291.500 kr.    391.500 kr.   491.500
25% af de første 65.800 kr. 16.450 kr. 16.450 kr.   16.450 kr.  
85% af 65.800 kr. - 204.600 kr.  117.980 kr.  117.980 kr. 117.980 kr. 
150% af 204.600 -  130.350 kr.   208.200 kr.  430.350
Total beregnet afgift 264.780 kr.  342.630 kr.  564.780 kr.
- Bundfradrag (personbiler) 21.900 kr. 21.900 kr. 21.900 kr.
AFGIFT EFTER FRADRAG  242.880 kr.  320.730 kr.  542.880 kr.
- Elbil afgift 2022 (40%) 97.152 kr.   128.292 kr.  217.152 kr.
- Bundfradrag elbiler 2022  167.500 kr.  167.500 kr.  167.500 kr.  
       
TOTAL AFGIFT I ALT 0 KR.  0 KR. 49.652 kr.
Bilens samlet pris inkl. moms og afgift 350.000 kr.   450.000 kr.   599.652 kr.

 

 


 

Er du interesseret i en ny elbil?

 

Er du på udkig efter en ny eller brugt PHEV eller elbil? Så er AutoOffer, Danmark’s største online formidler af salg og køb af biler, det rette sted at søge hen!