Spring til indhold

Omkring på engelsk: En omfattende forklaring og oversættelse

 • af

Hvad betyder “omkring” på dansk?

“Omkring” er et dansk ord, der bruges i forskellige kontekster og med forskellige betydninger. Det kan anvendes i både tidslig og rumlig kontekst samt som en betegnelse for “cirka”. Lad os udforske de forskellige betydninger og anvendelser af “omkring” i dansk sprog.

Betydning af “omkring” i dansk sprog

I tidslig kontekst bruges “omkring” til at angive et omtrentligt tidspunkt. Det kan betyde “cirka” eller “omkring” et bestemt tidspunkt. For eksempel: “Jeg kommer omkring kl. 8” betyder, at personen forventes at ankomme omkring kl. 8, men det er ikke nødvendigvis præcist kl. 8.

I rumlig kontekst bruges “omkring” til at angive en omtrentlig position eller placering. Det kan betyde “i nærheden af” eller “omkring” et bestemt sted. For eksempel: “Jeg bor omkring København” betyder, at personen bor i nærheden af København, men ikke nødvendigvis i selve byen.

Endelig kan “omkring” bruges som en betegnelse for “cirka” eller “omtrent”. Det bruges til at angive en omtrentlig mængde, størrelse eller værdi. For eksempel: “Der er omkring 100 mennesker til festen” betyder, at der er cirka 100 mennesker til festen, men det kan være lidt mere eller lidt mindre.

Hvad er den korrekte oversættelse af “omkring” til engelsk?

Når vi skal oversætte “omkring” til engelsk, afhænger det af den specifikke kontekst og betydning, som ordet bruges i. Lad os udforske de forskellige oversættelser af “omkring” til engelsk.

Oversættelse af “omkring” til engelsk

I tidslig kontekst kan “omkring” oversættes til engelsk som “around” eller “about”. For eksempel: “I’ll be there around 8” betyder, at personen forventes at være der omkring kl. 8.

I rumlig kontekst kan “omkring” oversættes til engelsk som “near” eller “around”. For eksempel: “I live near Copenhagen” betyder, at personen bor i nærheden af København.

Når “omkring” bruges til at betyde “cirka” eller “omtrent”, kan det oversættes til engelsk som “approximately” eller “about”. For eksempel: “There are approximately 100 people at the party” betyder, at der er cirka 100 mennesker til festen.

Brug af “omkring” i forskellige kontekster

“Omkring” i tidslig kontekst

Brugen af “omkring” i tidslig kontekst giver os mulighed for at udtrykke et omtrentligt tidspunkt. Det giver en vis fleksibilitet i planlægning og forventninger. Her er nogle eksempler på sætninger med “omkring” i tidslig kontekst:

 • “Jeg forventer at være færdig omkring kl. 5.”
 • “Vi mødes omkring middagstid.”
 • “Han kommer omkring kl. 7, men det kan være lidt senere.”

“Omkring” i rumlig kontekst

Når “omkring” bruges i rumlig kontekst, angiver det en omtrentlig position eller placering. Det giver mulighed for at angive, at noget er i nærheden af et bestemt sted. Her er nogle eksempler på sætninger med “omkring” i rumlig kontekst:

 • “Jeg bor omkring Aarhus.”
 • “Vi mødes omkring parken.”
 • “Restauranten ligger omkring hjørnet.”

“Omkring” i betydningen af “cirka”

Når “omkring” bruges til at betyde “cirka” eller “omtrent”, angiver det en omtrentlig mængde, størrelse eller værdi. Det giver mulighed for at udtrykke en vis usikkerhed eller skøn. Her er nogle eksempler på sætninger med “omkring” i betydningen af “cirka”:

 • “Der er omkring 50 deltagere til konferencen.”
 • “Prisen er omkring 200 kr.”
 • “Hun vejer omkring 60 kg.”

Synonymer til “omkring” på engelsk

Alternative ord og udtryk for “omkring”

Når vi ønsker at udtrykke en lignende betydning som “omkring” på engelsk, kan vi bruge forskellige synonymer og alternative udtryk. Her er nogle eksempler på alternative ord og udtryk for “omkring”:

 • “Ca.” – forkortelse for “cirka”
 • “Næsten” – angiver en næsten præcis værdi eller mængde
 • “Omtrent” – angiver en omtrentlig værdi eller mængde
 • “Cirka” – angiver en omtrentlig værdi eller mængde
 • “Rundt regnet” – angiver en omtrentlig værdi eller mængde

Eksempler på sætninger med “omkring” på engelsk

Sætninger med “omkring” i tidslig kontekst

Her er nogle eksempler på sætninger med “omkring” i tidslig kontekst, oversat til engelsk:

 • “I’ll be done around 5.”
 • “We’ll meet around noon.”
 • “He’ll arrive around 7, but it might be a bit later.”

Sætninger med “omkring” i rumlig kontekst

Her er nogle eksempler på sætninger med “omkring” i rumlig kontekst, oversat til engelsk:

 • “I live near Aarhus.”
 • “We’ll meet around the park.”
 • “The restaurant is around the corner.”

Sætninger med “omkring” i betydningen af “cirka”

Her er nogle eksempler på sætninger med “omkring” i betydningen af “cirka”, oversat til engelsk:

 • “There are around 50 participants at the conference.”
 • “The price is around 200 DKK.”
 • “She weighs around 60 kg.”

Hyppige fejl og misforståelser ved brug af “omkring” på engelsk

Fejl og misforståelser ved oversættelse af “omkring”

Ved oversættelse af “omkring” til engelsk er det vigtigt at være opmærksom på den specifikke kontekst og betydning, som ordet bruges i. Nogle hyppige fejl og misforståelser ved brug af “omkring” på engelsk inkluderer:

 • Fejlagtigt at oversætte “omkring” som “around” i alle kontekster uden at tage højde for den specifikke betydning
 • At bruge “omkring” i tidslig kontekst, når “cirka” eller “about” ville være mere passende
 • At bruge “omkring” i rumlig kontekst, når “near” eller “around” ville være mere passende

Konklusion

“Omkring” er et alsidigt dansk ord, der kan bruges i forskellige kontekster og med forskellige betydninger. Det kan anvendes til at angive et omtrentligt tidspunkt, en omtrentlig position eller placering samt som en betegnelse for “cirka” eller “omtrent”. Ved oversættelse til engelsk afhænger den korrekte oversættelse af den specifikke kontekst og betydning, som ordet bruges i. Det er vigtigt at være opmærksom på eventuelle fejl og misforståelser ved brug af “omkring” på engelsk for at undgå unøjagtigheder i kommunikationen.