Spring til indhold

Simpelt privat skifte: En grundig forklaring og vejledning

 • af

Introduktion til simpelt privat skifte

Simpelt privat skifte er en skifteform, der anvendes ved dødsfald, hvor arvingerne ønsker at foretage skiftet uden involvering af en bobestyrer eller skifteretten. Det er en relativt enkel og hurtig proces, der kan være fordelagtig i visse tilfælde.

Hvad er simpelt privat skifte?

Simpelt privat skifte er en skifteform, hvor arvingerne selv varetager opgaven med at dele afdødes bo. Det betyder, at arvingerne selv skal sørge for at opgøre og fordele boets aktiver og passiver. Der er ingen krav om, at der skal udpeges en bobestyrer eller at skifteretten skal involveres i processen.

Hvornår anvendes simpelt privat skifte?

Simpelt privat skifte kan anvendes, når visse betingelser er opfyldt. Det er typisk relevant, når:

 • Der kun er få arvinger
 • Arvingerne er enige om fordelingen af boet
 • Der ikke er tvivl om, hvem der er arvinger
 • Boet er relativt enkelt og overskueligt

Processen for simpelt privat skifte

Processen for simpelt privat skifte kan opdeles i flere trin, som arvingerne skal følge:

Indledende trin for simpelt privat skifte

Det første skridt i processen er at få et overblik over afdødes aktiver og passiver. Arvingerne skal indhente oplysninger om bankkonti, ejendomme, gæld, forsikringer og andre værdier og forpligtelser, der indgår i boet.

Herefter skal arvingerne beslutte, hvordan boet skal fordeles. Dette kan gøres ved at oprette en skriftlig aftale mellem arvingerne, hvor fordelingen af boet fastlægges.

Udarbejdelse af skifteretsattest

For at kunne gennemføre simpelt privat skifte skal arvingerne indhente en skifteretsattest fra skifteretten. Skifteretsattesten bekræfter, at arvingerne har ret til at foretage skiftet uden involvering af en bobestyrer.

For at få en skifteretsattest skal arvingerne indsende en ansøgning til skifteretten, hvor de dokumenterer deres ret til at foretage simpelt privat skifte. Dette kan ske ved at vedlægge en kopi af afdødes dødsattest og eventuelle testamenter.

Registrering af skifteretsattesten

Når arvingerne har modtaget skifteretsattesten, skal den registreres hos de relevante myndigheder og institutioner. Dette kan omfatte registrering af ejendomme, bankkonti, forsikringer og andre aktiver, der indgår i boet.

Arvingerne skal også sørge for at informere eventuelle kreditorer og andre interessenter om skiftet og den endelige fordeling af boet.

Fordele og ulemper ved simpelt privat skifte

Fordele ved simpelt privat skifte

Simpelt privat skifte har flere fordele, herunder:

 • Enkel og hurtig proces
 • Ingen omkostninger til bobestyrer eller skifteretten
 • Arvingerne har fuld kontrol over fordelingen af boet
 • Mindre bureaukrati og indblanding fra offentlige myndigheder

Ulemper ved simpelt privat skifte

Der er også visse ulemper ved simpelt privat skifte, herunder:

 • Arvingerne har selv ansvaret for at opgøre og fordele boet korrekt
 • Der kan opstå uenigheder mellem arvingerne om fordelingen af boet
 • Arvingerne kan være ansvarlige for eventuelle fejl eller mangler i skiftet

Sammenligning med andre skifteformer

Forskelle mellem simpelt privat skifte og almindeligt skifte

En væsentlig forskel mellem simpelt privat skifte og almindeligt skifte er, at almindeligt skifte involverer en bobestyrer og skifteretten. I almindeligt skifte er det bobestyreren, der varetager opgaven med at opgøre og fordele boet.

Almindeligt skifte kan være nødvendigt, hvis boet er komplekst, der er uenighed mellem arvingerne eller hvis der er tvivl om fordelingen af boet.

Forskelle mellem simpelt privat skifte og bobestyrerbehandling

Bobestyrerbehandling er en skifteform, hvor en professionel bobestyrer varetager opgaven med at opgøre og fordele boet. Bobestyreren har ansvar for at sikre, at skiftet foregår korrekt og i overensstemmelse med lovgivningen.

Bobestyrerbehandling kan være nødvendigt, hvis boet er komplekst, der er uenighed mellem arvingerne eller hvis der er tvivl om fordelingen af boet. Det kan også være relevant, hvis arvingerne ikke ønsker at påtage sig ansvaret og arbejdet med at foretage skiftet selv.

Retlige krav og dokumentation for simpelt privat skifte

Krav til arvingerne

For at kunne foretage simpelt privat skifte skal arvingerne opfylde visse krav. Dette kan omfatte krav om at være myndig, have bopæl i Danmark og være arving efter afdøde.

Det er vigtigt, at arvingerne er enige om fordelingen af boet og har dokumentation for deres ret til at foretage skiftet. Dette kan ske ved at indhente en skifteretsattest og vedlægge eventuelle testamenter eller andre relevante dokumenter.

Nødvendig dokumentation

For at kunne foretage simpelt privat skifte skal arvingerne kunne dokumentere afdødes død og deres ret til at foretage skiftet. Dette kan kræve indhentning af følgende dokumenter:

 • Dødsattest
 • Skifteretsattest
 • Testamenter eller andre relevante dokumenter

Ansvar og pligter ved simpelt privat skifte

Arvingernes ansvar og pligter

Som arvinger har man ansvaret for at opgøre og fordele boet korrekt. Dette indebærer at indhente oplysninger om afdødes aktiver og passiver, beslutte fordelingen af boet og registrere skifteretsattesten hos de relevante myndigheder og institutioner.

Arvingerne skal også sørge for at informere eventuelle kreditorer og andre interessenter om skiftet og den endelige fordeling af boet.

Skifteretsattestens betydning

Skifteretsattesten er et vigtigt dokument ved simpelt privat skifte. Den bekræfter, at arvingerne har ret til at foretage skiftet uden involvering af en bobestyrer.

Skifteretsattesten skal registreres hos de relevante myndigheder og institutioner for at sikre, at arvingerne har rettighederne og beføjelserne til at foretage skiftet.

Professionel hjælp og rådgivning

Hvornår kan det være nødvendigt at søge professionel hjælp?

Det kan være nødvendigt at søge professionel hjælp, hvis boet er komplekst, der er uenighed mellem arvingerne eller hvis der er tvivl om fordelingen af boet. En professionel rådgiver eller bobestyrer kan hjælpe med at sikre, at skiftet foregår korrekt og i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvordan finder man den rette rådgiver?

For at finde den rette rådgiver kan man søge anbefalinger fra familie, venner eller kolleger, der har erfaring med skifteprocessen. Det kan også være en god idé at kontakte flere forskellige rådgivere og få tilbud og vurderinger, før man træffer en beslutning.

Afslutning og opsummering

Opsummering af simpelt privat skifte

Simpelt privat skifte er en skifteform, hvor arvingerne selv varetager opgaven med at dele afdødes bo. Det er en enkel og hurtig proces, der kan være fordelagtig, når arvingerne er enige om fordelingen af boet og boet er relativt enkelt.

Fordele og ulemper ved simpelt privat skifte

Simpelt privat skifte har flere fordele, herunder enkelhed, ingen omkostninger til bobestyrer eller skifteretten og fuld kontrol over fordelingen af boet. Dog kan der også være ulemper, såsom ansvar for korrekt opgørelse og fordeling af boet samt risiko for uenigheder mellem arvingerne.

Overvejelser før valg af skifteform

Før man vælger skifteform, er det vigtigt at overveje boets kompleksitet, arvingernes evne til at foretage skiftet selv og eventuelle uenigheder mellem arvingerne. Det kan være en god idé at søge professionel hjælp og rådgivning, hvis der er tvivl om, hvilken skifteform der er mest hensigtsmæssig.