Spring til indhold

En omfattende forklaring af ordet “ville”

 • af

Hvad betyder “ville”?

“Ville” er et dansk ord, der kan fungere som både et udsagnsord og et substantiv. Som udsagnsord bruges det til at udtrykke en vilje, et ønske eller en intention. Som substantiv refererer det til en by eller en bebyggelse. I denne artikel vil vi udforske betydningen, etymologien, anvendelsen og konjugationen af ordet “ville”. Vi vil også se på eksempler på dets brug i sætninger, relaterede ord og udtryk samt ekstra information om dets dialektale variationer og kulturelle referencer.

Definition af “ville”

Som udsagnsord betyder “ville” at have en vilje, et ønske eller en intention om at gøre noget. Det bruges til at udtrykke en persons mentale tilstand eller intention på et bestemt tidspunkt. Som substantiv refererer “ville” til en by eller en bebyggelse.

Etymologi af “ville”

Ordet “ville” stammer fra det olddanske ord “villia”, der betyder “at ønske” eller “at ville”. Det er beslægtet med det oldnordiske ord “vilia” og det gammelsaksiske ord “willian”. Den danske betydning af “ville” har udviklet sig over tid og er blevet en integreret del af det danske sprog.

Anvendelse af “ville”

Verbformen “ville”

Som udsagnsord bruges “ville” til at udtrykke en persons vilje, ønske eller intention. Det kan bruges i forskellige tider og personer afhængigt af konteksten. For eksempel:

 • Jeg ville gerne have en kop kaffe.
 • Hun sagde, at hun ville komme i morgen.
 • Vi ville elske at besøge dig.

Bemærk, at “ville” er den fortidige form af udsagnsordet “vil”. Det bruges normalt sammen med et andet udsagnsord for at danne en fuldstændig sætning.

Substantivformen “ville”

Substantivformen af “ville” refererer til en by eller en bebyggelse. Det kan bruges til at beskrive et sted, hvor mennesker bor og arbejder. For eksempel:

 • Jeg bor i en lille by ved navn Villeby.
 • Vi besøgte den historiske by Villebyen.
 • Der er mange smukke huse i denne lille by.

Syntaktisk brug af “ville”

Indikativ og konjunktiv

Verbformen “ville” kan bruges både i indikativ og konjunktiv stemme. I indikativ form bruges den til at udtrykke en faktisk vilje eller intention. I konjunktiv form bruges den til at udtrykke en ønsket eller hypotetisk vilje eller intention. For eksempel:

 • Jeg ville gerne have en kop kaffe. (Indikativ)
 • Hvis jeg vandt i lotteriet, ville jeg købe et nyt hus. (Konjunktiv)

Udsagnsled og grundled

I en sætning kan “ville” fungere som både udsagnsled og grundled, afhængigt af konteksten. Som udsagnsled udtrykker det subjektets vilje eller intention. Som grundled fungerer det som det ord, der beskriver handlingen eller tilstanden. For eksempel:

 • Jeg ville gerne have en kop kaffe. (Udsagnsled)
 • Ville du være så venlig at lukke vinduet? (Grundled)

Eksempler på “ville” i sætninger

Eksempel 1: “Jeg ville gerne have en kop kaffe.”

I denne sætning udtrykker “ville” min vilje eller intention om at få en kop kaffe. Det bruges som udsagnsled.

Eksempel 2: “Hun sagde, at hun ville komme i morgen.”

I denne sætning udtrykker “ville” hendes vilje eller intention om at komme i morgen. Det bruges som udsagnsled.

Relaterede ord og udtryk

Ordet “vilje”

Ordet “vilje” er beslægtet med “ville” og refererer til evnen til at træffe beslutninger og udtrykke en vilje eller intention. Det bruges til at beskrive en persons mentale tilstand og evne til at handle efter egne ønsker og intentioner.

Udtrykket “ville til”

Udtrykket “ville til” bruges til at udtrykke en persons ønske eller intention om at gøre noget. Det bruges ofte i sammenhæng med en handling eller begivenhed. For eksempel: “Jeg ville til at gå i biografen, men jeg ændrede mening.”

Konjugation af “ville”

Præsens

I præsens form af “ville” bruges det som en fortidig form af udsagnsordet “vil”. Det bruges normalt sammen med et andet udsagnsord for at danne en fuldstændig sætning. For eksempel:

 • Jeg ville gerne have en kop kaffe.
 • Vi ville elske at besøge dig.

Præteritum

I præteritum form af “ville” bruges det til at udtrykke en vilje, et ønske eller en intention i fortiden. Det bruges normalt sammen med et andet udsagnsord for at danne en fuldstændig sætning. For eksempel:

 • Hun sagde, at hun ville komme i morgen.
 • Jeg vidste, at han ikke ville forstå det.

Imperfektum

I imperfektum form af “ville” bruges det til at udtrykke en vilje, et ønske eller en intention i fortiden. Det bruges normalt sammen med et andet udsagnsord for at danne en fuldstændig sætning. For eksempel:

 • Jeg ville gerne have været der.
 • Vi ville have elsket at se det.

Fremtid

I fremtid form af “ville” bruges det til at udtrykke en vilje, et ønske eller en intention i fremtiden. Det bruges normalt sammen med et andet udsagnsord for at danne en fuldstændig sætning. For eksempel:

 • Jeg vil gerne have en kop kaffe i morgen.
 • Vi vil elske at besøge dig næste uge.

Udsagnsordets bøjning

Udsagnsordet “ville” bøjes i forskellige tider, personer og tal afhængigt af konteksten. Det kan bøjes som “vil”, “ville”, “vil” og “villet”. For eksempel:

 • Jeg vil gerne have en kop kaffe. (Præsens)
 • Hun sagde, at hun ville komme i morgen. (Præteritum)
 • Vi vil elske at besøge dig. (Præsens)
 • De har villet hjælpe os. (Perfektum)

Ekstra information om “ville”

Brugen af “ville” i forskellige dialekter

Ordet “ville” kan variere i udtale og betydning i forskellige dialekter i Danmark. Visse dialekter kan have deres egne variationer af ordet eller bruge det i specifikke kontekster.

Kulturelle referencer til “ville”

Ordet “ville” kan også have kulturelle referencer i form af bynavne eller steder med “ville” i deres navn. Disse steder kan have historisk eller kulturel betydning og være turistattraktioner.

Konklusion

Opsummering af betydningen og brugen af “ville”

I denne artikel har vi udforsket betydningen, etymologien, anvendelsen og konjugationen af ordet “ville”. Vi har set, hvordan det kan fungere som både et udsagnsord og et substantiv og bruges til at udtrykke en vilje, et ønske eller en intention. Vi har også set eksempler på dets brug i sætninger, relaterede ord og udtryk samt ekstra information om dets dialektale variationer og kulturelle referencer.

Eksemplificering af “ville” i forskellige kontekster

Uanset om det bruges til at udtrykke en persons ønske om en kop kaffe eller til at beskrive en by, er ordet “ville” en vigtig del af det danske sprog. Det hjælper os med at udtrykke vores vilje, intentioner og ønsker og er en integreret del af vores kommunikation.